Siers Telecom

Siers Telecom

In opdracht van Siers Telecom heeft NewHeap een webgebaseerde applicatie ontwikkeld waarin dynamische dashboarden opgemaakt kunnen worden. De dashboarden beschikken over een gridsysteem. Het gridsysteem maakt het mogelijk om dynamische blokken te creëren op een dashboard. De blokken kunnen van verschillende formaten zijn en kunnen vrij ingedeeld worden op het dashboard. Bij het aanmaken van een blok worden er verschillende instellingen opgegeven waardoor een visualisatie vanuit een aangesloten databron mogelijk wordt. Het systeem beschikt over meerdere datavisualisaties waaronder diverse grafieken en tabellen.

De blokken voeren onderliggend query’s uit op de databronnen. Hierbij loopt de uitvoering van een query langs meerdere abstractielagen waardoor de query dynamisch kan worden voorzien van systeem input. Denk hierbij aan het invoeren van een bedrijfsnaam voor de ingelogde gebruiker.

Binnen het systeem zit een geavanceerd autorisatie systeem gebakken. Via dit systeem wordt het onder andere mogelijk om eindgebruikers van het systeem te beperken in de visualisatie mogelijkheden. Ook maakt dit het mogelijk om bepaalde groepen binnen het systeem dashboarden toe te wijzen.

Dit systeem in geschreven in het Symfony 3 PHP-framework.

blog image